DDK tijekom godine


Kalendar provođenja akcija DDK

svih Gradskih društava CK


GDCK

Donja Stubca

GDCK

Klanjec

GDCK

Krapina

GDCK

Pregrada

GDCK

Zabok

GDCK

Zlatar

5.1.2015

x

7.1.2015

x

8.1.2015

x

12.1.2015

x

x

13.1.2015

x

x

14.1.2015

x

15.1.2015

x

16.1.2015

x

27.1.2015

x

28.1.2015

x

29.1.2015

x

30.1.2015

x

17.2.2015

x

18.2.2015

x

19.2.2015

x

20.2.2015

x

1.3.2015

x

4.3.2015

19.3.2015

7.4.2015

x

8.4.2015

x

9.4.2015

x

13.4.2015

x

x

14.4.2015

x

x

15.4.2015

x

16.4.2015

x

17.4.2015

x

27.4.2015

x

28.4.2015

x

29.4.2015

x

30.4.2015

x

19.5.2015

x

20.5.2015

x

21.5.2015

x

22.5.2015

x

1.6.2015

x

4.6.2015

x

17.6.2015

6.7.2015

x

7.7.2015

x

8.7.2015

x

10.7.2015

x

13.7.2015

x

14.7.2015

x

x

15.7.2015

x

16.7.2015

x

17.7.2015

x

28.7.2015

x

29.7.2015

x

30.7.2015

x

31.7.2015

x

18.8.2015

x

19.8.2015

x

20.8.2015

x

21.8.2015

x

22.8.2015

x

31.08.2015

x

2.9.2015

x

17.9.2015

5.10.2015

x

6.10.2015

x

7.10.2015

x

12.10.2015

x

x

13.10.2015

x

x

14.10.2015

x

15.10.2015

x

16.10.2015

x

27.10.2015

x

28.10.2015

x

29.10.2015

x

30.10.2015

x

17.11.2015

x

18.11.2015

x

19.11.2015

x

20.11.2015

x

30.11.2015

x

2.12.2015

x

17.12.2015

xPogodnosti.....

knjizicaPogodnosti

Copyright © 2021 Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije.